Kiemelkedő támogatást nyújtott az unió a Zalavíz által kezdeményezett beruházásokhoz (zaol.hu)

Az elmúlt másfél évtizedben korábban soha nem látott mértékben sikerült a Zalavíz Zrt. által ellátott települések ivóvíz- és szennyvíz-közmű szolgáltatását megújítani – írja a zaol.hu.

Ezt Arnhoffer András, a cég elnök-vezérigazgatója fogalmazta meg, akit rövid értékelésre kért a lap annak kapcsán is, hogy ez évben több jelentős beruházásuk fejeződött be, no meg hogy idén van a Zalavíz létrejöttének hatvanadik évfordulója. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. jogelődje ugyanis 1959. augusztus 1-jén alakult meg a megyeszékhely ivóvíz-ellátására a Városgazdálkodási Vállalat részeként. A következő év első napjával vált önállóvá Zalaegerszegi Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat néven.

Nos, a bevezetőben említett eredmény számokban kifejezve azt is jelenti, hogy az 1960-ban megalakított, és napjainkban 162 településen közel 150 ezer lakost kiszolgáló cég működési területén 2004 óta bruttó 38,7 milliárd forint értékű beruházás valósult meg a Zalavíz kezdeményezésére, teljes mértékben európai uniós finanszírozásban. Az összeg kapcsán kiemelendő, hogy a beruházásokhoz az Európai Unió által nyújtott, egy fogyasztóra jutó támogatás a legmagasabb volt Magyarországon.
Még egy adat összehasonlításként: az elmúlt 16 esztendőben a beruházásokra, fejlesztésekre költött pénz a fogyasztóktól beszedett vízdíjakból 48 év alatt folyna be.

A támogatás mértéke egyúttal jelzi a Zalavíz és az önkormányzatok együttműködésének kiegyensúlyozottságát is, hiszen a beruházások dokumentációit a 39 ivóvízművet és 21 szennyvíztisztítót üzemeltető cég készíti elő, és a közművek tulajdonosai, az önkormányzatok ezekkel pályáznak a beruházások támogatására.

A Zalavíz szolgáltatási területén egyébként száz százalékos a vezetékes ivóvízzel való ellátottság és mind kevesebb azon települések száma, ahol nem épült ki a szennyvízcsatorna-hálózat.

Néhány az elmúlt évek jelentősebb fejlesztéséből: a Zalaegerszeget és környékbeli településeket érintő beruházás esetében az ivóvízminőség javítása, valamint a szennyvíz-rendszer korszerűsítése 30 milliárd forintból valósult meg. Jelenleg a keleti vízbázist érintő beruházás utolsó munkálatai zajlanak. Ennek részeként egyebek mellett hat új kút létesült, új technológia bevezetésével felújították a víztísztítóművet, Zalaszentivánon új víztorony épült, a község ivóvízellátását átkötötték az egerszegire. Lenti térségében szennyvízelvezetésre és -tisztításra 2,7 milliárd forintot költöttek a városban és hat környékbeli községben. Ebből egyebek mellett megújult Lentiben a szennyvíztelep és a csatornahálózat is, Pórszombaton, Szilvágyon pedig kiépítették a csatornarendszert. Ugyanitt ehhez közelítő összeget, 2,5 milliárdot terveznek az ivóvíz minőségét javító beruházásokra, ezeket már előkészítették, csak döntésre várnak.

Kiemelhető még az észak- és közép-zalai térségben szolgáltató cég területén Zalaszentgrót és környéke, ahol szennyvízelvezetésre és -tisztításra 2,3 milliárd forintot meghaladó összeget szánnak. Ebből felújítják a szentgróti szennyvíztelepet, csatornázzák a város három ilyen közművel még el nem látott utcáját, valamint a zalakoppányi városrészt. A “vizes munkák” ezzel itt nem érnek véget, mert a nem túl távoli jövőben ugyanitt 3,5 milliárd forintos támogatásból valósulhatnak meg ivóvízminőséget javító beruházások. Ez a fejlesztés már elnyerte a támogatást.

Szintén a jelentősebb, már előkészített, de támogatást még nem nyert munkák között említhető meg az Óhíd és térségét érintő 2,8 milliárd forint értékű beruházás. Ennek eredményeként valósulhat meg a teljes csatornázás nyolc településen, és ezeket majd az új építésű óhídi szennyvíztelepre kötik be. Kiemelendő a sorból még az a megtervezett, támogatási döntésre váró fejlesztés, amelynek eredményeként Gutorföldén és hat térségbeli településen 3 milliárd forintból újul meg a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az ivóvíz minőségének javítása. egyebek mellett átépítik a gutorföldei tisztítótelepet, teljes kiépítésű hálózatot kap Zalatárnok, Mikekarácsonyfa és Szentkozmadombja.

Ha már a jövő tervei szóba kerültek – az előbb már említettekkel együtt – közel 16,8 milliárd forint értékű fejlesztés anyagát készítették el a Zalavíznél; ezek jóváhagyás esetén 2022 végéig valósulhatnak meg. Ha mindez megtörténik, akkor nem lesz a 162 településből olyan, amelyik kimarad a víziközművek korszerűsítéséből.