Kevés az óvónő Zala megyében (zaol.hu)

Nemcsak tanárokból van hiány, az óvodákban dolgozó pedagógusokból is egyre többet keresnek szerte az országban. Zala megyében Keszthelyen még nincs gond, de akad olyan város, ahol tíz óvodapedagógusi álláshely vár betöltésre, és a kisebb települések sincsenek jobb helyzetben. Egyes falvakban hónapokig hirdetik az üres munkaköröket.

 

Keszthely hat óvodájában – az Életfa székhelyintézményben és a hozzá tartozó öt tag-óvodában – nincsen munka-erőhiány. A városban összesen 55 óvodapedagógus neveli a gyermekeket. Közülük öten fognak nyugdíjba vonulni nyáron, egy fő pedig más városba költözik, az ő pótlásuk már megoldott.

Több olyan, a városban lakó óvodapedagógus van, aki a környékbeli települések valamelyikén dolgozik. A dajka és pedagógiai asszisztens munkakörök mindegyike  betöltött, ezért nincs szabad álláshely, ennek ellenére folyamatosan jelentkeznek ilyen állásra. Jelenleg a keszthelyi óvodákban ideális a helyzet, de hosszabb távra előretekintve nem ilyen kedvezőek a kilátások.

– Az óvodapedagógusi pályát nem választják annyian, mint amennyi szakemberre a következőkben szükség lenne. Készítettünk egy kimutatást: amennyiben megmarad az a lehetőség, hogy a nők 40 éves munkaviszony után nyugdíjba mehetnek, akkor az elkövetkezendő öt évben 23 óvónő élhet a lehetőséggel – vázolta fel Szabóné Lancz Anna, a keszthelyi óvodák vezetője. – Évek múlva tehát a városban is jelentkezhet az az országszerte tapasztalható tendencia, hogy sok álláshely betöltetlen lesz. Ez nem jó előjel – vélekedett a keszthelyi szakember.

– A nagykanizsai óvodákból jelenleg tíz óvodapedagógus hiányzik, ami, figyelembe véve a 117 álláshelyet, közel 12 százalékos hiányt jelent – tudtuk meg a központi óvoda vezetőjétől, dr. Némethné Kovács Edittől. – Pedig a 2016–2017-es nevelési évet úgy kezdtük el, hogy az összes meghirdetett helyet sikerült betölteni, ám év közben több kolléga nyugdíjba vonult, volt, aki gyesre távozott, más pedig tartós betegség miatt kénytelen pihenni.

A zavartalan óvodai működést jelenleg munkaidő-átszervezéssel próbálják megoldani.

– Eddig sikerült megoldani a helyzetet, jóllehet, ha az egyik tagóvodából többen is kiesnek a munkából, az komoly fejtörést okoz, hiszen ez esetben a munkaidő-átszervezés sem jelent tartós megoldást – mutatott rá a központi óvoda vezetője, aki elárulta: jelenleg a nyugdíjas óvónők visszafoglalkoztatását készítik elő a nyugdíjasszövetkezeteken keresztül.

– Öt nyugdíjas korú kolléga már vállalta, hogy heti 25 órában besegít, így reményeink szerint továbbra is zavartalan lesz az óvodai működés.

Surdon majd csak a nyáron válik aktuálissá az óvodavezetői munkakör betöltése, de az önkormányzat már most nekikezdett az utánpótlás felkutatásának.

– A jelenlegi óvodavezető nyugdíjba vonul, ezért időben gondoskodni kell a pótlásáról – mondta Kanász János polgármester, aki megjegyezte: a feladat nem egyszerű, de bízik abban, hogy megfelelő embert találnak a feladatra.

Akadnak persze szerencsés települések is, Újudvaron például abszolút nem érzékelhető a szakemberhiány, tavaly új óvodavezetőt is találtak.

– Az óvodában mindkét óvodapedagógiai álláshely be van töltve – mondta Jakab Sándor polgármester. – A tavaly megüresedett óvodavezetői állásra többen jelentkeztek, közülük egy sokéves óvodavezetői gyakorlattal rendelkező, tapasztalt óvodapedagógust vettünk fel. Ősszel pályáztattuk meg a másik óvónői állást is, amelyre szintén többen jelentkeztek.

Jakab Sándor újudvari polgármester szerint a megüresedett álláshelyeket azért sikerült viszonylag gyorsan betölteni, mert az óvoda gyönyörű környezetben található, ráadásul nemrégiben fel is újították az épületet.

– A munkakörülmények jók, a szülőket sem terhelik pluszkiadások, hiszen a gyerekekkel kapcsolatos valamennyi anyagi terhet, így a színházlátogatás, a kirándulások, valamint az úszásoktatás költségeit is önkormányzatunk vállalja – hangsúlyozta a polgármester, aki hozzátette: sok kistelepüléssel ellentétben Újudvaron a gyermekek létszáma örvendetes módon nem csökken, inkább növekvő tendenciát mutat.

Novákné Borsos Ildikó, a négy óvodát magában foglaló Zalaegerszegi II. számú Belvárosi Óvoda idén nyugdíjba vonuló intézményvezetője jelenleg nem tapasztal jelentős munkaerőhiányt óvodapedagógusokból Zalaegerszegen.

– Néhány éve volt olyan tapasztalatunk, hogy a kiírt üres álláshelyre vagy a helyettesítésre nem érkezett szabályos pályázat. A minisztérium azzal enyhítette a munkaerőhiányt, hogy lehetőséget adott olyan, főiskolát végzett óvodapedagógusok foglalkoztatására, akik csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapták meg a diplomájukat. Ők két évig, az első minősítés idejéig foglalkoztathatók, ugyanakkor lehetőséget kaptunk nyugdíjas kollégák visszafoglalkoztatására is – nyilatkozta az intézményvezető.

Elmondta, hogy a munkáltató a személyi változásokat valamennyire tudja tervezni, náluk az a jellemző, hogy a nevelési évet végigviszik az adott évben nyugdíjba vonulók is.

– Nehezebb a helyzet, ha év közben történik valamilyen változás, például betegség vagy veszélyeztetett terhesség miatt kell a személyi feltételekről gondoskodni. Volt példa arra, hogy a kiírt pályázatra nem megfelelő végzettségűek jelentkeztek, s még ma is előfordul, hogy egészségügyből érkező vagy gyógytestneveléssel foglalkozó szakember célozza meg az óvodapedagógiát, de őket nem alkalmazhatjuk ilyen munkakörben.

Ha sikertelen egy pályázati eljárás, akkor a városban lévő vezető kollégák körében érdeklődünk szabad munkaerő után. Segítünk egymásnak. A nevelési év indítása nem szokott problémát jelenteni, megoldható előre szervezett munkaerőgazdálkodással. Van olyan kollégánk például, aki korábban dajka volt, támogattuk a továbbtanulását, és már óvodapedagógusként dolgozik nálunk. Hamarosan pedig egy pedagógiai asszisztensünk fog óvodapedagógusként államvizsgázni, tehát a belső erőket is igyekszünk átcsoportosítani, ha szükséges.

Örömteli, hogy az intézményünk dolgozói között többen is vannak, akik a szakmai gyakorlatukat nálunk töltötték mint főiskolai hallgatók – mondta Novákné Borsos Ildikó, s hozzátette: a szakszerű helyettesítés érdekében előfordult, hogy nyugdíjas pedagógust foglalkoztattak. Ő is értesült róla, hogy országosan több helyen hiány mutatkozik óvodapedagógusokból, annak ellenére, hogy – mint rámutatott – a képzésre jelentkezők száma magas. Előfordulhat azonban, hogy mire elvégzi valaki a főiskolát, már pályát módosít vagy elmennek a szakemberek nagyobb városokba, esetleg a fővárosba dolgozni.

A kisebb településeken, az egy- és kétcsoportos óvodákban a vezetői feladatok is valamelyik óvodapedagógusra hárulnak, és a csoportbeli munka mellett ez nagyon nehéz, tekintve, hogy a vezetői teendők sokasodnak és komoly felkészültséget, tapasztalatot igényelnek.

Keszey Ágnes, Pásztor András és  Szabó Judit összeállítását a zaol. hu honlapján,  itt olvashatják.