Kehidakustány a helyi gyermekintézményekre fókuszál (InfoRégió)

A nevelési és oktatási intézmények működési körülményeinek színvonalára folyamatosan nagy hangsúlyt fektet Kehidakustány önkormányzata, ennek is köszönhető, hogy növekvőben van az óvodai és iskolai gyermeklétszám. Kedvező tapasztalat, hogy idén szeptembertől az óvoda két csoporttal működik, az iskolában pedig két első osztályt indítottak.

Nagyon időszerűvé vált az óvodaépület felújítása, erre most módot adott a Magyar Falu Program pályázaton elnyert 53 millió forint.  A beruházást a nyár végén tudtuk elindítani, megtörtént a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése radiátorok cseréjével, új gázkazán beépítésével. A belső munkák végzése idején az óvoda működését csak pár napig kellett szüneteltetni. A munkálatokkal párhuzamosan megy a külső közművezeték-rendszer felújítása is a pályázati pénzből, tereprendezéssel, térburkolással. Második ütemként kerülhet sor a következő évben a külső falszigetelésre, ennek előkészületei már most tartanak. Ugyancsak 2022-ben tervezzük a tető felújítását, amelynek költségeire újabb pályázatot fogunk benyújtani.

– mondta Lázár István polgármester az Info Régió tudósítása szerint.

A 2008-ban újonnan elkészült iskolaépület a használatba vételkor 62 diákkal kezdte meg működését, az intézményi kapacitás immáron teljesen kihasznált, 131 tanulóval.

Számos erőfeszítés történt, hogy a falunk jövője érdekében biztosítani tudjuk a helyben való oktatást .  A stabilitás 10 éve fennáll, attól fogva, hogy közös működtetési megállapodást kötöttünk a kaposvári székhelyű Lorántffy Zsuzsanna Refor­mátus Óvoda, Általános Iskola, Gimná­zium és Kollégiummal. Mindemellett megtartottuk az iskolánk eredeti nevét is, az anyaintézmény Deák Ferenc Általános Iskolája címmel való jelöléssel. Az épület karbantartása során nemrég helyeztük ki a teljes elnevezést tartalmazó táblát.

– emlékezett vissza a polgármester

Több összetevője van annak, hogy az iskola diáklétszáma az utóbbi 10 évben több mint duplájára nőtt.

– Köszönhető ez Kehidakustány lélekszáma növekedésének helyi születésekkel és fiatal gyermekes családosok itteni letelepedésével, továbbá a jelentkező igények szerint körzeti feladatot is ellátva, más településekről ide beiratkozók fogadásával – tette hozzá Lázár István. – Környékbeli településekről, Zalaszentgrót városából is járnak hozzánk diákok. Ez jelzésértékű az itteni minőségi körülményekre, s a szakmai munkára nézve egyaránt. Sokat jelent az a háttér, hogy egy 700 fős kaposvári nagy iskola tagintézménye a miénk, a maga hangulatos környezetével. Idén szeptemberben 24 iskolás kort elérő gyermek kezdte itt a tanulást, így ebben a tanévben már két első osztályt indított az intézmény.

A létszámok tekintetében a polgármester visszatekintett azokra az időkre, amikor úgy indult tanév, hogy csupán három beiratkozó volt az első osztályba, a nyolcadikosok pedig mindössze ketten voltak. A tanári kart ma helybeliek, bejárók és óraadók alkotják.

Van pedagógusunk, aki az iskola stabilizálódását látva azóta itt vett házat. Aki fiatalon itt akar letelepedni, azt nézi, hogy van-e óvoda, van-e iskola, lesz-e bölcsőde. A legkisebbek intézményes ellátása ma még jövőidő, de erről is gondoskodunk, előkészületben van a bölcsőde létesítése, várhatóan a jövő évben már erre is sor kerülhet

– mondta Lázár István.