Idén huszonegy falugondnok tett eredményes vizsgát Zala vármegyében

A vármegye önkormányzata immár negyedik alkalommal szervezte meg és bonyolította le sikeresen a falu-és tanyagondnoki alapképzést. A hallgatók 2024. május 16-án vizsgáztak, amely az írásban leadott dolgozatuk értékeléséből és annak szóbeli megvédéséből állt.

Ezt megelőzően március-áprilisban elméleti és gyakorlati ismereteket is nyújtó, 170 órás képzésen vettek részt, amelynek keretében a munkakörük ellátásához szükséges tájékoztatást kapták meg az oktatási programban rögzített tématerületek szakmai felelőseinek vezetőitől, szakembereitől. A vármegye négy településén a településvezető és a falugondnok beszámolói révén a helyi feladatokba, azok ellátásának módjába is betekintést nyerhettek. Részt vettek kommunikációs és gépjárművezetés-technikai tréningen is, utóbbin a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakmai vezetésével – közölte a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal.

A képzés végeztével valamennyi hallgató leadta dolgozatát, ami a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele volt a tanfolyamon való részvétel mellett.

A szakminisztérium által kibocsátott oktatási programban foglaltak alapján háromtagú vizsgabizottság – amelynek tagjai a Belügyminisztérium szolgáltatástervezési osztályvezetője Horváth Dániel, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet képzési referense, Bartus István, valamint Zala Vármegye Önkormányzatának alelnöke, Pácsonyi Imre – előzetesen értékelte a dolgozatokat. A szóbeli vizsgán a hallgatóknak a védés keretében két, az írásos munkához kapcsolódó kérdésre kellett válaszolniuk.

A tanúsítványokat az eredményes vizsgát követően Pácsonyi Imre, alelnök adta át a 21 résztvevőnek. Köszönetet mondott a képzés előadóinak a felkészítésben nyújtott szakmai támogatásért, és gratulált a hallgatóknak a sikeres megmérettetéshez, kitartást kívánva a falugondnoki teendőkhöz.