Hatezer éves leletek is előkerültek Balatonszentgyörgyön (tvkeszthely.hu)

Négy, jól elkülöníthető korszak leleteit is feltárták a szakemberek Balatonszentgyörgy határában. Az R76-os gyorsforgalmi út építése miatt szükségessé vált ásatáson május óta dolgoznak a régészek. A megelőző feltáráson a több mint hatezer éves lengyeli kultúra maradványai, számos épület és több sírbolt is felszínre került – számolt be róla a keszthelyi televízió.

Azt láthatjuk a temetkezésen, hogy az oldalára fektetve, zsugorítva temették el az elhunytat, és edényeket tettek mellé – tájékoztatatta a keszthelyi televíziót az egyik kora bronzkori leletről Molnár István. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum régésze és munkatársai Balatonszentgyör-Battyánpusztánál folytatnak ásatásokat 42 ezer négyzetméteren. A leletek négy jól elkülöníthető korszakra bonthatók, ebből a lengyeli kultúra maradványai a legértékesebbek.

„Ez egy ilyen késő neolitikus társaság. Igazából nekik viszonylag ritkán találjuk meg akár sírjaikat, illetve talán még a településeikből sincsen sok. Ezért hatalmas értéket jelent az itt feltárt telepük, különösen azért, mert egy temetkezést is feltártunk ebből a korszakból. Külön lehet említeni egy kerítőárkot, amit megtaláltunk. Ez egy elég nagyméretű árok volt, egy elég nagy területet fogott körbe. Talán körülvett egy településrészt vagy magát az egész települést.” – mondta a régész.

A kora bronzkori kultúra sírjai mellett az egykori települések maradványait is sikerült feltárni a szakembereknek. Ezeknek a leleteknek a nagyobb része sérülten került elő, ugyanis túl magasan voltak a föld alatt, és a sok éves mezőgazdasági munkák során megsérültek. A római kori kultúra nagyon gazdag leletkinccsel szolgált a régészeknek, itt több épület is a felszínre került, csak úgy, mint a középkorból.

„Az Árpád-korban már elkezdték a területet lakni. Ennek az időszaknak az objektumait – ezek ilyen épületek, kemencék, külső kemencék, gödrök, árkok – ezeket szerte az egész, eddig feltárt területen megtaláltuk. Úgy néz ki, hogy a késő-középkori település, az pedig itt tőlünk kicsit kelet felé kezd el sűrűsödni. Tehát akkor egy kicsit összetelepültek, valamikor a 13. század végén-14. században, és már valószínűleg egy mai, általunk falunak nevezhető területen kezdtek el lakni.” – hívta fel a figyelmet a szakember.

A megtalált leleteket a régészek leltárba veszik, és a munkálatok befejezése után kezdődhet el azok vizsgálata.