Fejlesztésekről döntött Balatonföldvár képviselőtestülete (balatonfoldvar.hu)

A 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó beruházásokról, fejlesztési elképzelésekről tárgyalt a nyári szünet utáni első ülésén kedden Balatonföldvár képviselő-testülete. A gazdasági program megvitatását tavaszra tervezték, ám az a veszélyhelyzet miatt csúszott át a mostani, őszi ülésre.

A város következő négy évre vonatkozó gazdasági programját egyhangúlag szavazták meg a képviselők. A fejlesztési tervekről a település honlapja részletesen beszámol:

1. A város út- és járdahálózatának tervszerű és ütemezett felújításának a folytatása

2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, újak építése

Egyéb a közlekedésinfrastruktúrához tartozó közterületek felújítása:

Közterek

Védőkorlátok, lépcsők, kerítések

Buszvárók cseréje

Löszfal karbantartása

  1. Közvilágítási infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó beruházások

Balatonföldvár belterületén közvilágítás bővítés, korszerűsítés, valamint épületek díszvilágítása

  1. Gyermekintézmények létesítése, fejlesztése

Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 azonosító számú projekt keretében

Irány a Pálya program keretében sportpálya létesítése a Mesevár Óvoda területén

5. Balatonföldvári Kvassay sétány és a Fesztivál tér turisztikai attrakcióvá fejlesztése

6.„Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával” című projekthez kapcsolódó további fejlesztések

Állandó rendezvények, időszakos kiállítások, programsorozatok megvalósítás, eszközrendszer megteremtése

  1. E-kikötő létesítése
  2. Vizi élmény- és kalandpark létesítése
  3. „Boldog békeidők nyarai” élményalapú tematikus látogatóközpont kialakítása Balatonföldvár történeti városközpontjában
  4. Vitorláskikötő fejlesztés állami beruházás keretében
  5. Kvassay sétány fejlesztés IV. ütem (lépcsős kiülő a kis félsziget mellett)

12.Városi közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése

13.Balatonföldvár új szabályozási tervének elkészítése

A felsorolt fejlesztések önkormányzati pénzből, pályázati forrásból és magántőke bevonásával valósíthatók meg.

Holovits Huba polgármester szerint „maga a gazdasági program még soha nem volt ennyire képlékeny, egyrészt a járvány helyzet és negatív, még be nem látható gazdasági hatásai miatt, másrészt pedig a most még le nem kötött európai uniós források miatt.” Ezek miatt a bizonytalansági tényezők miatt várhatóan a most egyhangúlag elfogadott programon lesznek majd módosítások a következő négy év során.