Évmérleg Almádiban (Balatoni Futár)

Összességében elégedettek lehetnek a balatonalmádiak a mögöttük álló esztendővel, hiszen a betervezett feladatokat megoldotta a városvezetés, a fejlesztések határidőre elkészültek, s a bevételek sem alakultak rosszul. Keszey János polgármester meggyőző számadatokkal bizonyította a fentieket.

– Balatonalmádiban az idegenforgalmi adóból október végéig 62,4 millió Ft. folyt be. Ennél frissebb adatok csak jövőre lesznek birtokunkban. Vendégeink összesen 180.205 vendégéjszakát töltöttek el városunkban. Az önkormányzati strandokon több mint 280 ezer darab belépőjegyet értékesítettek: 13,2%-kal többet, mint az előző nyáron. A strandi jegyár-bevételek 26%-kal meghaladták az előző évit. A nettó jegyárbevétel 136,7 millió Ft. Népszerű volt az idén bevezetett családi jegy, mely két felnőtt és legfeljebb 4 gyermek belépésére adott lehetőséget.

– Mit tudtak tenni a strandok népszerűbbé tétele érdekében?

– Hazai forrásból nyert vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat a fenntartásában működő strandok felújítására. E projekt részeként a strandok infrastrukturális feltételeinek javítására kerül, illetve került sor mind a Wesselényi, mind a budatavai és a káptalanfüredi strandokon. Egyebek mellett épületek, burkolatok felújítása, kabinsor építése, eszközök beszerzése, térvilágítás és térfigyelés valósul, illetve valósult meg a támogatásból: a Wesselényi strandon 37.898; Budataván 35.520; Káptalanfüreden 40.776 millió forint értékben. A fejlesztésekhez az is hozzátartozik, hogy idén is folytatódtak a turizmust is szolgáló környezetvédelmi és településképi szempontból is fontos parképítések, parkfelújítások.

Az idegenforgalmi szezon előtt elkészült a Hadak útja melletti park felújítása, valamint a Budatava tömbbelső park környezetének rendbetétele. Ebben az évben sor került a Park utcában található játszótér árnyékolására is. Az év második felében a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program keretében a Szent Erzsébet ligeti játszótér mellett sportpark épült. A sportpark a játszótérre érkezo családok, illetve a park mellett elhaladó balatoni bringakörútnak köszönhetően a városon áthaladó kerékpárosok számára is aktív sportolási lehetőséget biztosít. Emellett pedig a Szent Erzsébet ligetbe látogató jelentős számú turista számára is aktív időtöltést jelent. A turisztikai főszezon kezdete előtt megtörtént a Szent Erzsébet liget közvilágítási hálózatának korszerűsítése, illetve a hálózat bővítése valósult meg a Balatonfűzfői út egy szakaszán, napelemes kandeláberek telepítésével.

– A vízellátás és a szennyvízcsatornázás Almádiban is öröklött gond?

– Ez év folyamán gyökeres változás történt az ivóvízellátást és a szennyvízcsatorna szolgáltatást magába foglaló víziközmű-szolgáltatásban. Az e feladatot ellátó önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon július 1-jei hatállyal a törvény erejénél fogva a Magyar Állam tulajdonába került. Ezzel az önkormányzat ellátási felelőssége is megszűnt. A víziközművek fenntartásának és fejlesztésének kötelezettsége is az államra szállt. E kötelezettség részeként várhatóan európai uniós támogatás és hazai források bevonásával fog bővülni a  szennyvízcsatorna- hálózat a még hiányzó belterületi szakaszokon. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., mint leendő konzorciumvezető irányításával és a szolgáltató DRV Zrt. közreműködésével megkezdődött a projekt előkészítése. A még több mint tíz kilométeres hálózatbővítés félmilliárd forintot is meghaladó kivitelezése az elkövetkező években várható.

– Ha már a gondokat említette, mintha az utakra is jellemző lenne…

– Az országos közutak vonatkozásában idén sem tudunk számot adni megvalósult fejlesztésről, mivel kisebb karbantartási munkákon túl jelentősebb felújítás nem volt sem a 71-es számú főúton, sem az igen nagy forgalmú veszprémi és felsőörsi összekötő utaknál. Jó hír viszont, hogy a közútkezelői feladatot ellátó Magyar Közút Nonprofit. A megüresedő, s helyi védettség alatt álló Kánya-villa közösségi célú hasznosítására nyílik lehetőség. Eredményes pályázatot követően néhány éve megvalósult a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszárnyának energetikai korszerűsítése, most pedig a kollégium épületrész energetikai korszerűsítésére kerülhet sor.

Turisztikai célokat szolgál a Wesselényi strand nyugati felének tervezett hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyertünk: a 32,8 millió saját forrás mellé 150 millió forintot. A projekt részeként egy csúszdapark, egy homokos pálya és egy parti italbár létesül.

Almádi kulturális életének nagyon sokat jelenthet, hogy sikerült visszavásárolni a vörösberényi volt magtárépületet. A műemlék épület otthont adhat számos kulturális és turisztikai rendezvénynek. A Belügyminisztériumtól kapott 120 millió forint támogatás fedezetet biztosít kisebb felújítási munkákra is.