Épül a hévízi nagyparkoló (zaol.hu)

A terveknek megfelelően halad a fürdőváros nagyparkolójának felújítása, a nemrég megkezdett második ütem várhatóan május elejére, a teljes beruházás pedig június végére készül el.

A nagyparkolón átvezető, a két ki- és bejáratot összekötő új, T-1 jelű út már elkészült, s a kivitelező végzett annak alépítményi munkálataival is, azaz a csapadékelvezetéssel, továbbá megvannak az olajfogók és az átjárók is, tájékoztatta lapunkat Papp Gábor polgármester. Közben, már a második ütem részeként, elindult a parkoló keleti oldalának térkövezése, amivel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztítása és telepítése is megtörténik – a tervek szerint május elejére.

A parkoló a T-1 jelű úttól keletre továbbra is zárva van, az attól nyugatra lévő parkolófelületek viszont használhatók. A térkövezés befejezése után a lezárt területek „cserélődnek”, de a létesítmény két irányból való autós megközelítése mindvégig biztosított lesz.,

– A megvalósítás összetett feladat a közbeszerzések, továbbá a folyamatos átjárhatóság, a parkolás és a gyalogosforgalom biztosítása miatt, s összefüggésben van a város csapadékvíz-elvezetésével, a Széchenyi utca átépítésével, valamint a láp- és tóvédelemmel – idézi a zaol.hu  Papp Gábor polgármestert.

– Pluszmunkák is jelentkeztek, mint például a parkoló keleti oldalán a bekötőút és a Széchenyi utca közötti erdőterületek mentén lévő árkok tisztítása.

Ezután következik a harmadik ütem, azaz a nyugati oldal burkolása, a zöldfelületek kialakítása és a világítás kiépítése. A beruházás, emlékeztetett a polgármester, három különböző forrásból valósul meg – mintegy bruttó 500 millió forintból. S várhatóan 2019 június végére készül el teljes egészében.