Elvándorlás, bevándorlás, mobilitás a Balaton régióban

A Balaton térségében élő, dolgozó, tanuló és második otthonnal rendelkező lakosságra vonatkozó mozgásokat vizsgálta meg egy nem régiben, a Comitatus önkormányzati szemle balatoni különkiadásában megjelent tanulmány. A kutatás eredménye szerint a Balatonnak nemcsak a látványosság, hanem a mobilitás szempontjából is van jelentősége, de látható az is, hogy a válaszadók különböző tevékenységek, vállalkozások megtérülését is pozitívan látják a Balaton régióban, amely jövőbeni mobilitásukat is motiválhatja.

A kutatásban azt vizsgálták, hogy vajon milyen tényezők motiválják a Balaton térségben nyaralótulajdonnal, vagy második otthonnal rendelkezőket, az itt dolgozókat, illetve a térségben letelepedőket idevándorlási döntésük során. „A turizmus és migráció közös eredője a „jó helyek” keresésében rejlik, ami gyakran a korábbi utazásokból fakadó tapasztalatokra alapozódik. Emellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a migrációban résztvevők meglévő idegenforgalmi hálózatokat (közlekedés, szállás, vendéglátás) használnak” – áll a tanulmányban, mely a Comitatus Önkormányzati Szemle balatoni különszámában jelent meg.

Ezt tartják fontosnak a munkavállalók

A Balaton, mint élettér életminőségi aspektusainak vizsgálatára egy kérdőíves felmérés készült, mely a Balaton térségben élők jellemzőit tárta fel.  Annak érdekében, hogy megtudják, hogy melyek azok a gazdasági tevékenységek, melyek a Balaton térségébe vonzanák a munkavállalókat, a válaszadókat arról is kérdezték a kérdőívben, hogy véleményük szerint mely területekkel éri meg foglalkozni a régióban. A kitöltők egy 1-5 tartó skálán értékelhették a különböző tevékenységek megtérülését. A vélemények alapján elmondható, hogy a parkolás szolgáltatás, a családi és turisztikai programok szervezése, valamint a szálláshelyszolgáltatás és a vendéglátás területe kecsegtet a legnagyobb megtérüléssel. Ezek mellett sokan tették még le a voksukat a kiskereskedelem, az egészségturisztikai és a szórakoztatóipari szolgáltatások nyújtása mellett is.

Így ingáznak a Balatonnál

Arra is rákérdeztek, hogy hogy a válaszadó honnan költözött az adott településre, hova ingázik az adott településről, hol van esetleg második otthona vagy nyaralója és mi az állandó lakhelye. Ebből az oda és elvándorlásra, az ingázás mértékére lehet következtetni.  A legtöbb lakosnak az állandó lakhelye Budapest, mint az ingázás kiinduló helye a második otthonba, nyaralóba, amely elsősorban Balatonfüred, Balatonalmádi, Fonyód, Siófok térségében található. A helyben élők körében Veszprémnek kiemelkedő szerepe van a térségben, de jól
kirajzolódott Budapest és Székesfehérvár szerepe is.

Ezért vándoroltak el vagy éppen költöztek a Balatonhoz

Az oda- és elvándorlás mértéke meghatározza azt, hogy egy települést inkább az elvándorlás vagy a betelepülés jellemez, ez nagyban függ a környezettől, a kínált szolgáltatásoktól és a megélhetési lehetőségektől. A kistérségi adatokhoz rendelték hozzá a KSH által szolgáltatott,
kistérségi gazdasági és munkaerő piaci adatokat, egy adófizetőre jutó összes nettó (adózott) jövedelmet, és a munkanélküliségi rátát. Az elvándorló végső döntése többségében egyéni, racionális célok elérése érdekében történik (magasabb jövedelmek, a jobb karrierlehetőségek és a magasabb életszínvonal).  A fizetési kilátások döntő szerepet játszanak így az állandó lakhely és a munkahely közti mobilitásban vagy az elvándorlásban. A küldő hely kistérségében az egy adózóra jutó nettó jövedelemnek is pozitív az együtthatója, ez alapozhatja meg annak a lehetőségét, hogy az illető máshol munkát vállalhasson. Az állandó lakhely kistérségének munkanélküliségi rátája pozitívan, míg a fogadó hely kistérségének munkanélküliségi rátája negatívan befolyásolja az elvándorlást. A nagyobb munkanélküliségi
rátájú kistérségekből több az elvándorló. Nagyon érdekes és lényeges eredmény, hogy az a tény, mely szerint van-e a fogadó kistérségben,
illetve a célterület munkahelyének kistérségében Balaton part azt mutatja, hogy az „áramlásra” hatással van a part közelsége. Ha a kistérség-párban (honnan hova) a célterület a Balaton régió tagja, akkor a mobilitás 25%-al nagyobb mértékű lesz ahhoz kistérség páthoz viszonyítva, ahol a fogadó hely kistérsége nem a Balaton régióban fekszik. Ez jelenti a Balaton térség vonzerejét a mobilitás szempontjából.

A teljes tanulmány ide kattintva érhető el.