Bekamerázta a jakuzzit a balatoni szállásadó – súlyosan megbüntették (sonline.hu)

A vendégek beszélgetéseit intim szituációban rögzítették a kamerák.  Ezen kamerák mozgásra aktiválódtak, és kezdték meg a rögzítést. A jakuzzit figyelő kamera olyan módon volt beállítva, hogy alkalmas volt a szomszédos ingatlanon tartózkodó személyek megfigyelésére is.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az analóg kamerarendszer útján megvalósuló adatkezelést jogszerűnek találta, mivel a kamerák látószögébe kizárólag az ingatlan olyan részei estek bele, ahol a szállóvendégek csak áthaladnak, illetve ahol ténylegesen alkalmasak vagyonvédelmi célok betöltésére (pl. parkoló). Emellett mivel a kamerák az utcafrontról is láthatók, így visszatartó erővel is bírnak az ingatlan területére való illetéktelen behatolással, illetve egyéb vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével szemben. A Hatóság álláspontja szerint azáltal, hogy a rendszer csak élőképet közvetít, az érintettek magánszférájába való beavatkozás kisebb foka valósul meg, mintha sor kerülne a személyes adataik rögzítésére – írja a sonline.hu.

Az érintettek beszélgetéseit is rögzítette – ez szabályellenes

A Hatóság ugyanakkor a határozatában megállapította, hogy az IP-kamerákból álló kamerarendszer útján történő hangrögzítés jogellenes, mivel az adatkezelés az elérni kívánt céllal nem arányos, és annak szükségességét az adatkezelő az eljárásban nem igazolta. A hangrögzítés nem tekinthető általánosan bevett gyakorlatnak vagyonvédelmi kamerás megfigyelések esetében, így az érintettek tájékoztatás hiányában nem is számíthattak arra, hogy a kamerák a képmásuk mellett a hangjukat, a beszélgetéseiket is rögzíti.

A Hatóság az étkezőben elhelyezett kamera vonatkozásában megállapította, hogy az adatkezelés az elérni kívánt céllal nem arányos, és a vendégek elvárásaival ellentétes az, ha őket pihenés, étkezés közben figyelik meg. A jakuzzit és a belső udvart figyelő kamera vonatkozásában ugyanezt hangsúlyozta a Hatóság azzal, hogy a rendelkezésére álló kamerafelvételek alapján az érinttetek nem voltak tisztában azzal, hogy őket a jakuzzi használata közben kamerával megfigyelik, róluk felvétel készül intim szituációk közben.

A recepciós pult feletti kamera útján megvalósuló adatkezelés szükségességét a Hatóság elfogadta, tekintettel arra, hogy a felvételek alapján ténylegesen történik ott készpénzforgalom, illetve a pénzkazetta is a kamera látószögébe eső szekrényben került elhelyezésre.

Retorziók: hárommillió forint büntetés, a kamerák leszerelése, valamint eltiltások

A Hatóság a fentiek mellett megállapította, hogy az adatkezelő nem nyújtott átlátható, könnyen hozzáférhető tájékoztatást az érintetteknek a kamerarendszer útján megvalósuló adatkezelésről, illetve a közölt információk tévesek, félrevezetőek voltak. Mindezek alapján a Hatóság elrendelte az étkezőben elhelyezett, illetve a belső udvarra és a jakuzzira irányuló kamerák leszerelését, eltiltotta az adatkezelőt a további jogsértéstől, valamint hárommillió forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte az adatkezelőt.