Szent láncszemek, áldott állomások az örökkévalóság útján

Kardos Laura „Szent láncszemek, áldott állomások az örökkévalóság útján – Szeghalmy Bálint templomai a nyugat-balatoni térségben” című munkájának kiadásával újabb számmal gyarapodik a Balatoni Múzeumi Füzetek sorozat. A kötet bemutatója a keszthelyi Református templomban lesz december 19-én.

Kardos Laura művészettörténész, a Helikon Kastélymúzeum közgyűjteményi vezetője. Kutatási területe a 19. század végének és a 20. század első felének építészete. Szeghalmy Bálinttal kapcsolatos kutatási eredményeit több előadáson és tanulmányban ismertette.

A szerző szerint a tanulmány kísérletet tesz arra, hogy Szeghalmy Bálint templomainak stílusát a négy említett példán keresztül leírja, és a két világháború közötti, illetve az azt megelőző korszakok magyar templomépítészetének jelenségeihez kösse. Emellett bemutatja a Szeghalmy által legfontosabbnak tartott kapcsolódási pontoknak megfelelően a kor építészetének egyik fő áramlatát: a nemzeti törekvéseket és azon belül a népies templomépítészetet, valamint – a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva – felvázolja a magyar protestáns templomépítés eredményeit.”

A kötetet december 19-én 17 órakor mutatják be a Keszthelyi Református templomban.