Ez kell a Balaton-régiónak: javaslatok fejlesztési célokra

A Balaton-meder víztározó-kapacitásának növelése, a mederiszap rendszeres és átfogó eltávolítása, -kezelése, a táji-természeti értékeket károsan befolyásoló és a térség idegenforgalmi imázsát veszélyeztető tevékenységek beszüntetése – többek között ezek is szerepeltek abban a javaslatban, amit a balatoniak fogalmaztak meg a fejlesztési pénzek felhasználásának irányt szabó OFTK felülvizsgálatához és módosításához.

A hosszútávra, 2030-ig szóló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) felülvizsgálatára és módosítására tavaly októberben kérte fel az Országgyűlés a kormányt. Ehhez a munkához állította össze javaslatát a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) a térség szereplőivel egyeztetve.

A balatoniak igényeit összefoglaló, a BFT legutóbbi ülésén tárgyalt, a pénzügyi tárcának továbbított anyag egyebek közt leszögezi, hogy bár a kiemelt üdülő-régió nem önálló tervezési-statisztikai területi egység, az egységes tervezés és támogatáspolitika igénye és szüksége itt a legerősebb az országban. A mindenkori fejlesztésnek a még meglevő táji, kulturális és természeti adottságokat tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia. A fejlesztéspolitikának nem szabad a Balaton menti beépítések fokozására ösztönözni a helyi szereplőket és a befektetőket. A települések összenövése nemcsak környezeti szempontból rendkívül káros, de a térség fő erőforrását képező turisztikai vonzerőt is felemésztheti.

Egyebek közt ezeket a fejlesztéspolitikai feladatokat fogalmazták meg a balatoniak:

 • Versenyképes turizmus megteremtése, új és komplex turisztikai termékek kialakítása, a térségmarketing megerősítése,
 • új idegenforgalmi szezonok létrehozása,
 • a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek, partttól távolabb erső települések adottságain (borvidék, nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok gasztronómia stb.) alapuló alternatív (aktív és passzív) turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése,
 • a Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának megóvása és további javítása, a vízszint ingadozásból fakadó problémák mérséklése, a meder víztározó-kapacitásának növelése. A mederiszap rendszeres és átfogó eltávolítása valamint kezelése, a Balaton-part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme,
 • a térség további zöldterületek, szőlőültetvények kárára történő beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció,
 • a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése, különös tekintettel a szőlő- bor- és gyümölcstermesztésre,
 • az élet- vagyon- és közbiztonságra veszélyes ipari tevékenységek felszámolása,
 • agységes balatoni közösségi közlekedési rendszer megteremtése,
 • a Balaton illegális feltöltésének megakadályozása. Szabálytalan építkezések leállítása, az eredeti állapot visszaállítása.

A környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás legfőbb prioritásai a Balaton térségében:

 • Tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése,
 • a zöldterületek, ezen belül a szőlőültetvények védelme,
 • a Balaton-part terhelésének korlátozása, az ökológiai egyensúly megőrzése,
 • a Balaton-felvidék aktív tájképvédelme,
 • a környezeti szempontoknak megfelelő közlekedési hálózatfejlesztés,
 • a környezet- és természetvédelmi innováció elősegítése,
 • a Balaton vízháztartása (vízszint) stabilitása érdekében a víztározási, vízvisszatartási (esetleges vízpótlási) eszközök tervezésének és szükség esetén történő kivitelezése.

A BFT által megfogalmazott, a térség fejlesztési céljait összegző javaslatokat a tanács a legutóbbi ülésén tárgyalta és fogadta el.