Szigliget polgármestere: „mi a falu szolgái vagyunk, csak a településünkért kell dolgoznunk a megbízatásunk alatt”

Lemondásáról ír, köszönetet mond a biztató szavakért és bölcsességre int az október 18-i időközi választásokat illetően Szigliget közelmúltban lemondott polgármestere a település lapjában, a Szigligeti Harsonában. Az újság felsorolja a vezetése alatt – az elmúlt 18 évben – történt jelentősebb fejlesztéseket és ingatlanvásárlásokat is.

Balassa Balázs az alábbi gondolatokat fogalmazta meg a Szigligeti Harsona legutóbbi számában.

„Tisztelt Olvasó!

Először is szeretném mindazoknak, akik valamilyen formában felvették velem a kapcsolatot, megköszönni a biztató szavakat. Nem tagadom nagyon jó érzés, hogy az ország minden részéről folyamatosan keresnek. Talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy a térség szereplői elismerik munkásságomat, méltatják azt, amit a Balaton régióért tettem. Azt is tudom, hogy vannak, akik számára viszont örömet jelent a döntésem. Lehet furcsán hangzik, de talán büszkébb vagyok arra, amit nem tettünk meg, mint arra a sok fejlesztésre, amit megvalósítottunk az elmúlt 18 évben. Büszke vagyok, hogy meg tudtuk őrizni a településünk egyediségét és nem tettük tönkre nagy volumenű fejlesztésekkel.

Szomorú vagyok és csalódott. Ez az érzés több hónapja kísért. Az ember életében sok olyan élethelyzet van, amikor egy olyan döntést kell hoznia, ami megváltoztatja addigi életét. Ez lehet párválasztás, gyermekvállalás vagy éppen egy új munkahely. Én szinte egész életemet a közösség szolgálatában töltöttem. Voltam őrsvezető, KISZ titkár (a rendszerváltás előtt a térségben az elsők között voltam, aki átalakította az alapszervezetet Ifjúsági Klubbá) sportelnök, önkormányzati képviselő, egyházi képviselő, polgármester, Lesencéktől a Balatonig Társulás elnöke, Veszprém Megyei Várak Egyesületének az elnöke, Balatoni Szövetségben Felügyelő Bizottság elnöke, BAHART-ban szintén FB tag és a Balatoni Szövetség elnöke. Ezeken kívül még több bizottság tagja voltam. Jelenleg a polgármesterség mellett a Balatoni Szövetség társelnöke, valamint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Pénzügyi Ellenőrző, Szociális Bizottságának elnöke vagyok.

Sokan megkérdezték, hogy megkönnyebbültem-e, miután lemondtunk. Nem, hiszen a felállásunk fájdalmas mindegyikőnk számára. Viszont jó érzéssel tölt el, hogy ez is egy olyan döntés volt, mint az összes többi, melyeket a falu jövőjéért hoztunk. Ahogy már előzetesen írtam a képviselő-testület egyhangúlag döntött a feloszlás mellett. Itt szeretném megköszönni a képviselő-testületi tagok áldozatkészségét, hisz nem önös, hanem a település érdekében hozták meg döntésüket. Bizonyos vállalkozókkal, befektetőkkel szemben úgy érezzük védtelenek vagyunk. Úgy látjuk, ezeket a folyamatokat településvezetőként már nem tudjuk megállítani, így a testület a lemondásával szeretné felhívni a közvélemény figyelmét a veszélyekre. Én itt születtem, itt neveltem fel gyermekeimet és itt él az unokám is. Tudom, milyen balatoni embernek lenni, tudom milyen felelőssége van minden itt élő embernek. Sajnos ezt sokan elfelejtették. Azt mindenképpen fontos kihangsúlyoznom, én is tisztában vagyok azzal, hogy kellenek a fejlesztések, a beruházások, viszont amennyiben egy-egy település más utat szeretne járni, azt engedni kellene. Ebben az esetben a legfontosabb, hogy a települések ingatlantulajdonosainak felhatalmazásával a településvezetők határozhassák meg a jövőképet.

Szigliget az otthonom! Itt éltem 53 évet és szeretném a hátra lévőket is itt eltölteni. Büszke vagyok, hogy egy ilyen települést szolgálhattam. Én még emlékszem amikor gyerekként a várhegy tetején sziklák és bokrok között számháborúztunk egy egykor a település fölé emelkedő erőd romjai között. Ezt a várat szigligeti kőből, szigligeti és környékbeli emberek verejtékes munkájával emelték. 30 éve Paál József az önkormányzattal közösen elkezdett egy munkát, és az egykor Szigligeten bányászott kövek a faluházaiból ismét verejtékes munkával visszakerültek a várfalakba. Ez egy jó példa arra, hogy mi, szigligetiek hiszünk a múlt és a jövő harmonikus kapcsolatában. A vár a szigligeti ember múltja és jelene, és nekünk kell ezt továbbra is működtetni.

Én soha nem foglalkoztam komolyabban a nagypolitikával, most sem teszem, illetve nem is szeretnék politikai kérdést csinálni a jelenlegi helyzetből, hisz nem is az. Sajnos az ember gyarló és ez mindegyikőnkre vonatkozik. Ezt sajnos az elmúlt időszakban sokszor tapasztaltam. Az az arrogancia, az a mindenkit eltaposok hozzáállás, amit tapasztaltunk, az komolyan elgondolkoztatta a testületet. Sokszor, sok helyen elmondtam, nekem a példaképem nagyapám volt. Ő a szó nemes értelmében egy bölcs parasztember volt. Az az értékrend, amit Ő vallott, az a másik ember becsülésén, tiszteletén alapult. Sajnos ezek az értékek egyre inkább eltűnnek a mindennapjainkból és ez nagyon nagy baj.

Sokan megkérdezték, most akkor ugye visszaveszek a tempóból? A választásokig keményen dolgozunk, hisz arra tettük le az eskünket, amíg a megbízatásunk tart szeretett településünket szolgáljuk. Most, hogy látom mennyi időm van vissza a polgármesterségemből, próbálok még több energiát fordítani a munkámra, hisz még rengeteg feladatom van. Szeretnék lezárni minél több folyamatban lévő ügyet, ezzel is megkönnyítve az utódom első időszakát.

Jelenleg is zajlik a várfejlesztés, az óvoda héjazatának a cseréje. Az utóbbi időszakban beadtunk két pályázatot, az egyiket az óvoda kerítésének, a másikat a Szabadság utca járdájának felújítására. Ősszel pedig folytatódik a strandberuházás. A legutolsó testületi ülésen kértünk árajánlatokat a kültéri öltözők, vala-mint a mozgáskorlátozottak vízbeemelőjének beszerzésére. Még szeptemberben szeretnénk több mint 1.6 kilométer belterületi utat leaszfaltozni. A napokban kiírtuk a közbeszerzést a várban megvalósuló kiállítások kivitelezésére. Ezek fontos feladatok, de ne felejtsük el, hogy dübörög a turizmus, működtetni kell a turisztikai attrakciókat és bonyolítani kell a programokat is.

Október 18-án választások lesznek, kérek mindenkit, döntsenek bölcsen, tartsák szem előtt azokat a gondolatokat, amiket minden alakuló ülésen el szoktam mondani az új testületnek. „Egy percet sem vagyok hajlandó pártpolitikai kérdésekkel foglalkozni testületi ülésen, mi a falu szolgái vagyunk, csak a településünkért kell dolgoznunk a megbízatásunk alatt”.

Balassa Balázs

polgármester”

Balassa Balázs írásához kapcsolódóan az újság felsorolja az elmúlt 18 év jelentősebb fejlesztéseit, ingatlanvásárlásait is.

A teljes írás itt elolvasható.