BAHART: figyelmen kívül hagyták a Balaton-régió kérését, megkezdődhetnek az eladások, járatmegszüntetések, elbocsátások

Szerdán elfogadták a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) átalakítási tervét az állami, többségi tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szándéka szerint.   

Több mint húsz balatoni szervezet és a helyi önkormányzatok is üzentek a döntéshozóknak korábban, hogy nem tartják indokoltnak az értékes ingatlanokkal rendelkező cég átalakítását, mivel az rövid távú gazdasági érdekeket szolgál a régió hosszú távú érdekeivel szemben. “Közösségi érdek, hogy az üdülőrégió nagy múltú, stratégiai cégének vagyona ne hulljon szét” – álláspontjuk szerint. A BAHART tavaly került többségi állami tulajdonba tőkeemeléssel. Az új vezetés reorganizációs tervét nem egyeztették a tőkeemelés miatt kisrészvényesekké váló tulajdonos önkormányzatokkal.

“A turisták elmaradása miatt nehéz helyzetbe került BAHART megmenekül a csődtől azzal, hogy tulajdonosai által elfogadott reorganizációs terv több milliárd forint fejlesztési forrást tesz elérhetővé” – számol be az origo.hu az MTÜ-döntés indokáról.

 

Az origo. hu híradása szerint a Bahart reorganizációs tervének célja, hogy a társaság alkalmazkodni tudjon a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzethez, fenn tudja tartani a hosszú távú működőképességet, és ezzel a munkahelyeket. A személyhajózási szezont nem lehetett elkezdeni, és a révközlekedés is csupán a szokásos forgalom harmadát bonyolítja le, ezért még az optimistább forgatókönyv szerint is rendkívül súlyos gazdasági veszteségekkel kell szembenéznie 2020-ban a Bahartnak.

Az optimalizáció részeként megszűnik 6 menetrend szerinti és 4 sétahajójárat az alacsony kihasználtság miatt. Eladnak vagy kivonnak a forgalomból 5 öreg, műszakilag elavult hajót. A cég 22 közforgalmú kikötőjéből négyet bezár, és nyílt árverésen értékesít. Nyilvános pályázatot ír ki a vitorláskikötők bérleti szerződés keretében történő üzemeltetésére 2021.január 1-től. Eladja a szállodáját, kempingjeit. A bevételeket fejlesztésekre és a kompközlekedés korszerűsítésére fordítják – írja az Origo.

A reorganizációs  terv szerint 65 munkatárstól válna meg a BAHART.

 

Nem tartják gazdaságilag indokoltnak a lépést

„A balatoniak különösen sérelmesnek tartják a vitorláskikötők kiszervezését egy leányvállalathoz, mert ez nem jelent se bevételnövelést, se kiadáscsökkentést. A vitorlástulajdonosok most a Bahartnak fizetnek közvetlenül bérleti díjat, az átszervezés után a leányvállalatnak fognak, amit a leányvállalat osztalék formájában továbbfizet a Bahartnak. A kiszervezésnek ráadásul költsége is van, amit a terv szerint a kikötők eszközeinek eladásából fognak fedezni.

A most szükséges modernizáció költsége a terv szerint 8,6 milliárd Ft. Ebből 6,6 milliárd Ft rendelkezésre áll, mert a kormány (a költségvetés) tavaly ekkora összeggel tőkésítette fel a Bahartot. A hiányzó 2 milliárd Ft-t akarják előteremteni a tevékenységek csökkentésével és a vagyontárgyak eladásával. Holott lenne más forrás is. A kormány 1861/2016. számú határozatában a Balaton kiemelt térség fejlesztéséhez 360 milliárd Ft biztosításáról rendelkezett, ebből a Bahart részesedése 7 milliárd Ft lesz, kikötő és hajópark fejlesztésre. A modernizáció időtávja 2-3 év, ami alatt bizonyosan meg fog nyílni a kormányhatározat szerinti keret.

Egyesületünk álláspontja szerint tehát nem szükséges a már 170 év óta fejlődő balatoni hajózás vagyonelemeit eladni, és a Bahart tevékenységeit csökkenteni. Becsüljük meg és óvjuk az értékeinket!” – áll a Nők a Balatonért Egyesület friss közleményében.