ÁSZ: nem volt megfelelően szabályozott a Balatoni Halászati Zrt. működése (mti)

Nem volt megfelelően szabályozott a Balatoni Halászati Zrt. működése, és vagyongazdálkodása sem felelt meg az előírásoknak az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzése alapján. (A hajdani halászati cég nem azonos a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel.)

Az ÁSZ közleménye szerint az ellenőrzés egyebek mellett megállapította, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen látta el.

Az ellenőrzés feltárta, hogy a Balatoni Halászati Zrt. rendelkezett a törvény által előírt szabályzatokkal, azonban a számviteli politikát nem aktualizálta, a leltározás gyakoriságára vonatkozó előírásnak nem tett eleget.

Az éves és évközi beszámolási, adatszolgáltatási, valamint közzétételi kötelezettséget teljesítették, ugyanakkor a számviteli feladatok ellátása nem volt szabályszerű, mert a társaság nem a főkönyvi számlákra könyvelt és az elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok sem feleltek meg a formai követelményeknek.

A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a vagyonnyilvántartás nem felelt meg az előírásoknak, mivel az üzembe helyezést nem dokumentálták, a tárgyi eszközöket leltárral nem biztosították, és a vagyon értékének, állagának megőrzéséről sem gondoskodtak. A felelős vagyongazdálkodás személyi és tárgyi feltételei nem álltak rendelkezésre, ezért az ÁSZ szerint megfontolandó a feladatellátás jogi kereteinek átalakítása.

Az ÁSZ a Balatoni Halászati Zrt. vezérigazgatójának nyolc javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

A számvevőszék megállapította, hogy a Balatoni Halászati Zrt. vagyonkezelésbe vett állami vagyonnal nem rendelkezett, egy gazdasági társaságban volt részesedése. A társaság halgazdálkodást, halfeldolgozást az ellenőrzött időszakban már nem végzett, az MNV Zrt. döntése alapján saját tulajdonú ingatlanjait, a halastavait hasznosította. A halastavak mintegy háromnegyed része természetvédelmi oltalom alatt állt.