ÁSZ: gorcső alá vették a balatonfüredi önkormányzati cégeket (aszhirportal.hu)

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretein belül négy balatonfüredi és egy paksi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság került a vizsgálatok kereszttűzébe a tulajdonos önkormányzatok által szolgáltatott dokumentumok alapján – olvasható az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján.

Az Állami Számvevőszék az aktuális ellenőrzési tervének megfelelően végzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzését. Ennek keretében az ÁSZ részére szolgáltatott dokumentumok alapján megkezdődött a számvevői megállapítások írásba foglalása a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt., az Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft., a GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Épitőipari Kft., és a Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Balatonfüred Város Önkormányzata, illetve Paks Város Önkormányzata vonatkozásában. Az ellenőrzés a 2013-2016. évekre terjed ki.

Magyarországon az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladataik vonatkozásában is egyre szélesebb körben alkalmazzák a költségvetésen kívüli feladatellátást, ezáltal – a nonprofit szervezetek mellett – az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok is kiemelt fontosságú szerephez jutottak. Az ellenőrzéssel érintett gazdasági társaságok mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van, az ellátatott feladatok köre pedig széles kört fed le.

 

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.

A társaság fő tevékenységi köre Balatonfüred zöldterület-kezelése, de az ellenőrzéssel érintett 2013. évben hulladék gyűjtéssel kapcsolatos feladatokat is ellátott. Az ellátott közfeladatok között megtalálható még a köztisztasági szolgáltatás és a létesítményüzemeltetés is (strandok, parkolók stb.).
Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A balatonfüredi Balaton Szabadidő és Konferencia Központ üzemeltetőjeként sportesemények, kulturális rendezvények, konferenciák, céges rendezvények szervezése a társaság fő profilja saját tulajdonú és bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése révén.
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.

Balatonfüred kulturális rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása, illetve múzeumok, kiállítások (pl. Kisfaludy Galéria, Arácsi Népház) működtetése a nonprofit gazdasági társaság fő feladata.
GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.

Az önkormányzati tulajdonú társaság fő tevékenysége a lakó- és nem lakó épületek építése, amelyek közül kiemelendő a vizes VB balatonfüredi létesítményeinek, illetve egyéb sport célú ingatlanok építésében történő részvétel.
Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság Paks városában lát el kulturális képzéssel, közösségi művelődéssel és szórakozással, társadalmi tevékenységgel, tanórán kívüli oktatási tevékenységgel összefüggő közfeladatokat. Ennek keretében egyebek mellett kulturális központot, erdei iskolát és nyári tábort működtet.

 

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat-ellátó rendszerek ellenőrzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel.

Ennek megfelelően az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait, a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak. Az ellenőrzés célja továbbá annak megítélése, hogy a kormányzati szektorba sorolt önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.