„Agrishort”: horvát-magyar együttműködés a helyi termékek piacra jutásának elősegítésére

Jelentős szakmai érdeklődés kísérte a határmenti régiókban a rövid élelmiszerlánc (RÉL) csatornák együttműködését célzó projekt nyitó konferenciáját szerdán Siófokon. A programban a horvát partnerek mellett magyar részről a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Zala Termálvölgye Egyesület vesz részt.

A támogatási döntés kézhezvétele után, az Interreg V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében 2017. május 1-én indulhatott el az „Agrishort – Rövid élelmiszer ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával” című projekt megvalósítása. A projekt vezető kedvezményezettje a horvátországi Muraköz megyei fejlesztési ügynökség, a REDEA, de a Kapronca-Körös megyei ügynökség, a PORA is részt vesz a végrehajtásban. A programban hazai oldalról kedvezményezett partnerként vesz részt a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. valamint a Zala Termálvölgye Egyesület.

Az Agrishort projekt célja olyan térségi szervezeti együttműködések létrehozása, melyek a rövid ellátási- és élelmiszer láncok módszertanának alkalmazásával elősegítik a helyi termékek piacra jutását, a termelői együttműködések létrejöttét és eredményes fenntartását, a termelők és a végfelhasználók közötti távolság csökkentését, összességében javítják a minőségi helyi termékek értékesítési és felhasználási feltételeit. A nemzetközi együttműködés keretében fel kívánják térképezni a határmenti régiók ágazati potenciáljait, valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptációs lehetőségeit egyaránt.

A projekt nyitókonferenciáját jelentős szakmai érdeklődés mellett tartották Siófokon. A rendezvényen a REDEA részéről tételesen bemutatásra kerültek a programban megvalósítandó akciók, valamint bemutatkoztak a projekt résztvevő szervezetei is. Külön említést érdemel, hogy a rendezvényen részt vett, és ismertette a 2014-2020-as programozási időszak Horvátország-Magyarország Együttműködési Programját Szűcs Márton, a program egyesített titkárságának titkárságvezetője. Mellette a program kommunikációs menedzsere Tvrtko Celan ismertette a megvalósítandó projektekkel kapcsolatos kommunikációs elvárásokat. A délutáni szekcióban a rövid élelmiszer-ellátási láncokra vonatkozó, már sikeresen működő jó példákat hallgathattak meg az egybegyűltek. Bemutatkozott az Oszkón és környékén működő Pannon Helyi Termék Klaszter, a gyulaji Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet, valamint inspiráló, gondolatébresztő előadást tartott Csapody Balázs, a Kistücsök Étterem tulajdonosa, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, a helyi termékek gasztronómiában, minőségi éttermiségben betöltött szerepéről.

A rendezvényen jól kirajzolódott, hogy bár a rövid élelmiszer-ellátási láncok fejlettsége és működési környezete Horvátországban és Magyarországon eltérő, azonban a partnerek és az érintett határ-menti térségek mindegyikének érdeke, hogy a termelői együttműködések fejlődjenek, a helyi termékek piacra jutásának feltételei javuljanak. A Balaton térségében ez pedig különösen fontos lehet a fejlődő térségi gasztronómia, valamint a minőségi vendéglátást egyre inkább igénylő idegenforgalom számára.