Aggódnak a tihanyi Kenderföldeken tervezett fejlesztés miatt a természetvédők

“Újabb megkérdőjelezhető fejlesztési tervek kerültek napvilágra az országos védettséget élvező tihanyi Kenderföldeken” – jelent meg pénteken a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) egyik közösségi oldalán.
A tervezett épületek (Forrás: MTVSZ/Facebook)

Mint írják, az MTVSZ nemrég szerzett tudomást arról, hogy a Kenderföldek egyik részterületén, amely régen egy lovardának adott otthont, újabb ingatlanfejlesztés van folyamatban. A Korner Klub Kft. a képeken látható látványterveken alapuló háromemeletes épületeket kíván elhelyezni ott. A “fejlesztés” előzetes vizsgálatát a Veszprém Megyei Kormányhivatal jelenleg vizsgálja. Az eljárásba az MTVSZ ügyfélként már bejelentkezett, és a vizsgált dokumentációval kapcsolatos észrevételeit is hamarosan benyújtja.
 
A legfontosabb észrevételeik:
A dokumentáció maga is elismeri, hogy “az új épületek (méreteiken túl) azonban gyökeresen más építészeti megoldásokat és építőanyagokat vonultatnak fel, amelyek egyáltalán nem illenek a helyben megszokott, hagyományos építészeti elemek közé.” valamint azt is, hogy “az újonnan létesülő elemek jellegüknél fogva jelentős tereptárgyaknak minősülnek, így a táj egészére nézve, jelentős zavaró hatás léphet fel.”. A felmerülő problémát a következőképp próbálná kiküszöbölni: “Szerencsés módon a helyben viszonylag magasnak ható épületek (12 m-es homlokzatmagasság) takarását a szomszédos területek fás, bokros vegetációja megfelelően takarják, a rálátás így korlátozott még a Balaton nyílt vízfelülete felől is.” Azonban komoly aggodalomra ad okot a következő idézett mondat: “Ügyelni kell arra a jövőben, hogy ezek a területek ilyen állapotban maradjanak, onnét a fákat csak fokozatosan, nem egy menetben szabad csak kivágni.” Tehát az új épületek tájba nem illőségét a szomszédos telkek még meglevő vegetációjának takarásával képzeli el. Ismerve a Kenderföldek területén végrehajtani kívánt egyéb fejlesztéseket, jogosnak érezzük aggodalmunk, hogy a takarást biztosító, szomszédos telkeken található növényzet sokáig nem tudja majd betölteni ezen funkcióját, átadja a helyét további apartmanházaknak, sportpályáknak, parkolóknak. A dokumentáció arra hivatkozva, hogy Tihany arculati kézikönyvében nem találhatóak konkrét tájvédelmi előírások, felmentve érzi magát a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglalt táj- és természetvédelmi szabályok alól, amely kimondja:
“35. § (1) Védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl
a) tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja;”
A tihanyi Kenderföldek országos jelentőségű védett természeti terület, kezelője a Balaton-felvidéki Nemzeti park.
A tervezett épületek (Forrás: MTVSZ/Facebook)
 
Lekéstünk az észrevételről
Észrevételt minden magyar állampolgár tehetett június 17-ig ügyfélkapun keresztül a https://epapir.gov.hu-n.
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek;
Ügytípus: Környezet- és természetvédelmi feladatok;
Címzett: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Ügyiratszám: VE/30/05254-13/2022.
Aki részleteiben szeretné megismerni az ügyet, annak itt elérhető a teljes dokumentáció: