A veszprémi püspök nyomában: a Balaton szerelmese volt, ő tette a koronát Sisi fejére (veol.hu)

A Balaton szerelmese volt, halk szavú, megnyerő külsejű, ugyanakkor figyelmet vonzó személyiség. Széchenyi gróf tisztelője. Hozzá hasonlóan támogatta az ipar fejlesztését is. Még szőlőnemesítéssel is foglalkozott Ranolder János veszprémi püspök – Írja a veol.hu.

Májusban volt Ranolder János veszprémi püspök születésének 215. évfordulója. Azért is érdemes feleleveníteni többek között az oktatás terén végzett tevékenységét, mert ebben az esztendőben a pedagógusok a koronavírus-járvány miatt elkötelezettségükről különleges tanúbizonyságot tettek. Erről Gy. Lovassy Klára helytörténeti kutató beszélt lapunknak, aki a püspök életének nyomába eredő, múltba tekintő sétát is vezette, melyet a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület szervezett. Megjegyezte, Ranolder püspök végrendelete alapján is nagy adományozónak bizonyult, és élete során is támogatta a szegényeket, a rászorulókat, a szeretteit. Leginkább a leánynevelő intézetek alapításával kapcsolatosan emlegeti az utókor.

Gondolt a segédorvosra
Pécsett született egy kesztyűkészítő mester fiaként, hatgyermekes családban. Egyik fivére pap, másik tanár lett, és három lánytestvére is volt. 1829-ben szentelték pappá, Bécsben doktorált, majd két évet a Szentírás tanulmányozására fordított.

Hermentica című tankönyvét használták a magyar szemináriumok a papnevelésben. Egyetemi tanárként Pesten dolgozott, majd Pécsre kanonoknak hívták. 1850-ben választották veszprémi püspökké. Elődje, Zichy Domonkos 1848-ban lemondott a püspöki székről, miután testvérét Görgey kivégeztette.

Ranolder első püspöki intézkedéseként Veszprémben ezer forintot osztott szét a szegények között. Később is – a korabeli leírások szerint – a város minden részéből mint a hangyák sereglettek naponta a nélkülözők a püspöki palota elé, ahol ételt kaptak. Bár ott a püspök csak harmadmagával lakott, több száz kilónyi kenyeret süttetett. A Veszprémbe kerülésekor kis épületben működő kórházat kibővíttette, megoldotta az állandó orvos mellett dolgozó – általában sebész végzettségű – segédorvos rendszeres bérezését. Az első szakember, aki ezt az ellátást megkapta, idősebb Csolnoky Ferenc volt, akinek a fiáról nevezték el a város mostani kórházát.

Várta a királyi párt
Kiváló gazdasági szakembernek számított Ranolder püspök, ügyesnek bizonyult a költségvetés-készítésben, jól bánt a pénzzel. Jól forgatta azt az alapítványokban is, a jutalékot pedig szociális célokra juttatta. Vezetése idején különösen gazdag volt az egyébként is tehetős veszprémi püspökség. Csopakon gyönyörű kastélyt építtetett, ez lett az egyik kedves helye, élete utolsó éveit is itt töltötte, itt halt meg. Badacsonyban a hegy tetején kőkeresztet állíttatott a legszebb kilátóponton.

Ranolder János püspök gazdasági szakembernek is kiváló volt, ügyesnek bizonyult a költségvetés-készítésben
Erzsébet királynét ő koronázta meg, aki ezért esküvői ruháját neki ajándékozta azzal az ajánlással, hogy miseruhák készüljenek belőle. A Gizella Királyné Egyháztörténeti Gyűjtemény féltve őrzött kincsei között megtekinthetők. Csopaki házát azért alakíttatta ki sietősen, mert az uralkodópártól, Ferenc Józseftől és Erzsébet királynétól azt az ígéretet kapta, ellátogatnak a veszprémi püspökségre. Házigazdaként itt akarta méltóképpen fogadni a királyi párt. A látogatás sajnos meghiúsult, de ma is őrzik az érseki palotában azt az ülőgarnitúrát, amely szintén a tiszteletükre készült, de Sisi nem láthatta.

Irgalmas nénéket hívott
Ranolder püspökként több leánynevelő intézetet is alapított. A vincés nővéreket 1854-ben hívta Veszprémbe Grazból. Az irgalmasok először a Rákóczi utca 24. szám alatt, a mostani Sörház lépcső mellett kezdték el az elemi oktatást. Hét apáca négy elemi osztályban és két munkaosztályban hímezni, háztartási ismeretekre tanította a növendékeket. Irgalmas nénéknek hívták őket.

Rengetegen jelentkeztek hozzájuk, ugyanis náluk ingyenesen részesülhettek a lányok oktatásban. Később százan is jártak egy-egy elemi osztályba. 1872-ben készült el a Ranolder téren található iskolaépületük, amely jelenleg a Padányi-iskola legrégebbi része. A veszprémi, tandíjat is vállaló elit 1860-tól már a szintén Ranolder János által alapított angolkisasszonyok iskolájába járatta utódait. Veszprémet ekkor a dunántúli leánynevelés metropoliszának nevezték. Ranolder János alapított leányneveldét Tapolcán, Kaposváron és Pesten is, utóbbi épületében található ma a Leövey Klára Gimnázium. Halála után kezdett el működni a szintén általa alapított pápai és keszthelyi intézet.

Családja nőtagjai nagy hatással lehettek rá. Egyházi hivatása mellett szoros kapcsolatot ápolt rokonaival. A Ranolder-kripta oldalán lány­testvére neve ugyanakkora betűvel szerepel, mint a püspöké. Ám azt tudni kell, hogy hamvait 1990 óta nem itt őrzik, hanem a várbeli Szent Mihály-székesegyház al­templomában. Unokahúgát, Ranolder Peczek Karolinát Szentirmay József vette el, az építőmérnök, aki a Ranolder által alapított összes leánynevelő intézetet megtervezte és a kivitelezésüket levezette. Emellett számos templomot, egyházi épületet, kúriát tervezett, és Veszprém 1857-es kataszteri térképét szerkesztette.

A püspök arra helyezte a hangsúlyt, hogy a nők írástudáshoz, számtani és háztartási ismeretekhez jussanak, így kiváló családanyák legyenek, összetartsák szeretteiket. Az Angolkisasszonyok Intézetében a tanítóképzést is megszervezte, így biztosított újabb oktatókat intézményeikbe.

Nyugdíjra gyűjtetett
Ranolder János korán belátta a nyugellátás jelentőségét. Kezdeményezte, hogy a tanítók rendre befizessenek kisebb összegeket e célból egy bankszámlára. Később az biztosította időskorukban megélhetésüket. Ferenc Józsefről elnevezett alapítványának a császár anyagi juttatást is biztosított, így vidéki plébániákat, idős papokat is segítettek. A püspök élete során többek között a költő Kisfaludyt is támogatta, badacsonyi házát megvásárolta – ezzel megmaradhatott az utókor számára. Eötvös Károly az Utazás a Balaton körül című könyvében külön fejezetet szentel a jóságos, szeretett püspöknek, és gyakorta, áldással említett személyiség Francsics Károly borbélymester évtizedeken át vezetett naplójában is. Ranolder János tiszteletére Veszprém díjat alapított a legkiemelkedőbb pedagógusoknak, az elismerést évente négyen vehetik át pedagógusnapon -írja a veol.hu.