A megújuló zánkai Erzsébet-tábor I. – Tervezési beszámoló (Építész Fórum)

Két év telt el azóta, hogy az egykori Balatoni Úttörőváros, vagyis a Zánkai Erzsébet-tábor a megújulás útjára lépett, a terveket a DVM Group készítette. Korábban az Építész Fórum felelevenítette a komplexum történetét, most pedig a tervezési folyamatról számoltak be, melyet maguk a tervezők ismertettek.

Az Erzsébet Táborok szervezése és lebonyolítása mellett nagyszabású és kulcsfontosságú fejlesztések kezdődtek 2018-ban: a 2022 nyaráig tartó, összesen 13,5 milliárd forint összegű európai uniós projekt keretében esélyteremtő programokat valósít meg az Erzsébet Alapítvány, valamint a hazánkban egyedülálló befogadóképességű és kivételes földrajzi elhelyezkedésű zánkai és a fonyódligeti táborhelyek felújítási munkálatainak szervezését, koordinálását, lebonyolítását és felügyeletét is az Erzsébet Alapítvány végzi.

Az elmúlt években több mint 30 milliárd forint összegű állami támogatással újult meg az 50 éves Zánkai Erzsébet-tábor, és épült újjá a 40 éves fonyódligeti tábor. Mindezeknek köszönhetően az elavult és leromlott állapotú épületek megújultak, illetve új egységek is létesültek, modern, korszerű gyermektáborok jöttek létre. A felújított zánkai tábor 2021. június 20-án nyitott, a „Fonyódligeti Erzsébet-táborban” pedig 2021. augusztus 1-től fogad gyermekcsoportokat a szervező alapítvány.

Tervezési megbízás a Zánkai Erzsébet-tábor, mint az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tulajdonában működő gyerektábor teljes megújításához, infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges generál tervezési feladataira terjedt ki. Az európai uniós nyílt közbeszerzésen elnyert megbízás 2018. év elején indult és közel másfél évig tartott, majd azt a kivitelezés ideje alatt egy igen intenzív tervezési művezetés követett 2019 őszétől egészen idén nyárig, amikor a táboroztatás egy nyári szünet után újraindult Zánkán.

Ezen tervezési időszakban rendkívül összetett és sokrétű feladat hárult a DVM tervezőcsapatára. A DVM Group építészirodája közel ötven fő építész tervezőt foglalkoztat, de a zánkai generáltervezési feladat komplexitása, a hatalmas tervezési kapacitásigénye miatt külsős építészeket is bevontak.

 

 

A tervezés előkészítési szakaszától kezdve nagy figyelmet fordítunk a tábor területén létesült építészeti alkotások, mint szellemi termékek szerzőinek felkutatására, a szerzői jogok tisztázására. Elsődleges célunk az volt, hogy a tervezett beavatkozások a korábban létrejött szellemi termékek szerzői és tulajdonosi jogait gyakorló vállalatok, illetve tervezők, vagy azok jogi örököseinek jóváhagyásával, beleegyezésével valósuljanak meg.

Az épületek részben eredeti állapotban maradtak, de történtek átépítések, bővítések. Ezekben az esetekben az átépítést tervező cég, illetve tervező szintén szerzői jogokat szerzett az újonnan létrejött szellemi termékekre. Ahol beazonosítható volt a szellemi termék szerzői és tulajdonosi jogaival rendelkező cég, vagy annak jogutóda, ill. a tervező magánszemély, megtörtént a kapcsolatfelévétel, a hozzájárulásokat beszereztük. Ahol jogutód nélkül szűnt meg a szellemi termék tulajdoni jogát birtokló cég, ott az eredeti tervezőkkel vagy a már nem élő tervező örököseivel vettük fel a kapcsolatot, amennyiben a szellemi termék örökléséről rendelkezett.

Ebből kifolyólag a szerzői jogok tisztázása rendkívül sokrétű, bonyolult és szerteágazó, időigényes feladat volt, amit mi jelen projekt generál tervezőjeként, jóhiszeműen eljárva, a rendelkezésre álló információk és lehetőségek, eszközök alapján messzemenőkig próbáltunk elvégezni. A szellemi termékek szerzői jogaival kapcsolatos jogi kutatásokat, szakvéleményeket szakértők bevonásával végeztük el.

Az első időszakban az egész táborra kiterjedően épületfelméréseket, közvilágítás, közmű-, úthálózat, parkoló állagfelméréseket végeztünk a meglévő, kiindulási állapotok rögzítésére, a későbbi tervezési feladatok előkészítésére. Az átépítés, bővítés előtt álló épületek esetében épületszerkezeti, tartószerkezeti, talajmechanikai feltárásokat végeztünk.

A tábor vízellátás, szennyvíztisztítás szempontjából szigetszerűen működik, azaz saját víznyerő kutakkal, víztoronnyal, illetve saját szennyvíztisztító teleppel rendelkezik. Ezen műtárgyak állapotvizsgálatát követően a szükséges átalakítások, felújítások történtek meg.

A meglévő épületek építészeti és állagfelmérése, áttervezése, felújítása mellett foglalkoznunk kellett a víztorony, víznyerőkutak, szennyvíztelep, üzemanyagtöltő állomás, kikötő megújításával, a strandi területek felújításával, lidósításával (sekély vizű, védett, homokpados öböl kialakítása fürdőzésre).

-fogalmaznak a zánkai tábor tervezői.

A tábor tervezett kapacitása 3350 fő gyermek, illetve 300 fő üzemeltető személyzet. Ennek feleltették meg a szálláskapacitást, az étterem és konyha kapacitásokat, a közösségi funkciók helyigényeit. A táborban külön egészségház működik, mely 24 órás orvosi és mentős ügyeletet biztosít a táborozás ideje alatt. Az egészségházat teljes egészében modernizálták.

A teljes összefoglaló az Építész Fórum oldalán olvasható.