A keszthelyi városvédők keményen felszólaltak a part beépítése ellen

“A közelmúltban lezajlott és a jövőben tervezett Balaton-parti lakóingatlan-építések a városfejlesztési, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontokat egyöntetűen figyelmen kívül hagyják, ezért véleményünk szerint ellentétesek Keszthely városának és lakóközösségének elemi érdekeivel” – kezdődik a Keszthelyi Városvédő Egyesület szakmai állásfoglalása.

 

Az egyesület szakmai csoportja megfogalmazta és a tagság támogatásával, valamint egyhangú elnökségi határozattal elfogadta a “Balaton-parti területsáv lakóépületekkel történő beépítéséről” szóló szakmai állásfoglalását.

A Keszthelyi Városvédő Egyesület oldalán megjelent szakmai állásfoglalás így folytatódik:

„.. A parti sáv lakóépületekkel történő beépítése megbontja az épített és természeti környezet közötti évszázados egyensúlyt, rombolja a város tájképi örökségét, súlyosan terheli településünk természeti környezetét, egyben ellehetetleníti a város stratégiai céljainak megvalósítását. Mindezt valós értékteremtés nélkül..

A keszthelyi Balaton-part egyediségét a páratlan természeti környezet, és a túlnépesedő világban ma már ritka, ezért is különösen értékes alacsony beépítettség adja. Ez adja azt a vonzerőt, ami miatt hazai és külföldi vendégek városunkat érdekes és értékes desztinációként tartják számon. Ezt az értéket rombolják a Balaton-partra indokolatlanul épített házak.

A vasútvonal és a Balaton közötti területsáv részleges, szigetszerű beépítését legfeljebb a közösség igényei (szolgáltató létesítmények, szállodák és vendéglátóhelyek) indokolhatják, ezek is kizárólag alapos megfontolás alapján, környezethez igazodó módon. A vízparti lakóparkok, lakótelepek, apartmanházak kialakítása pozitív hatást nem gyakorol a településre. A város költségvetési helyzetét a Balaton-parti lakások tulajdonosaitól befolyó különböző adók és illetékek lényegesen nem javítják.

A túlzott és funkcionálisan idegen beépítés miatt számos negatív következménnyel is számolhatunk. A tájromboláson túl, ami önmagában is hitelteleníti az ilyen beépítéseket, egy sor egyéb negatív környezeti és társadalmi hatást vált ki. a hőszigethatástól a forgalom-növekedésig, az újabb kerítés-erdőig, amik felszabdalják a közterületet, elzárják a partot. Több száz lakás, háztartás megjelenése a parti sávban komoly parkolási, hulladékkezelési problémát is okoz, egyben megteremti az igényt a kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltató, illetve oktatási intézmények telepítésére – így további beépítést indukál. Ezzel az elsősorban lakóit szolgáló, másodsorban az idelátogatóknak örömet adó kisvárosi Keszthely helyett egy középváros képe jelenik meg a tó nyugati partján, rombolva környezetét, elvesztve vonzerejét.

A helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a szabályozási terv egyes övezetekben egyértelműen tiltja a lakásépítést. Hogy megfeleljenek a szabályozásnak, a beruházók az egyértelműen lakásszerű épületeket üdülőnek, szálláshely-szolgáltató épületeknek tüntetik fel, aztán ezeket esetleg később lakássá minősíteni igyekeznek az épületek karakterének, és talán az eredeti céloknak is megfelelően. Bizonyos parti övezetekben a lakhatás, mint másodlagos funkció a HÉSZ szerint megjelenhet, de a szabályozás a parti sávban sehol sem engedélyez olyan beépítést, ami elsősorban lakóövezeti volna. Tisztán látható a jogalkotói szándék, ami egyben a közösségünk érdeke is.

Véleményünk szerint a fent leírt szempontok érvényre juttatása és az ezzel ellentétes folyamatok megakadályozása a városvezetés és a városlakók közös feladata. Kiemelt szerepe van benne a mindenkori polgármesternek és képviselő-testületnek, a főépítésznek valamint a helyi civil szervezeteknek. A tiszta jövőkép, a gyors és tudatos cselekvés a Balaton-parti beépítések megállítására elengedhetetlen ahhoz, hogy városunk a jövőben is élhető, vonzó hely maradhasson és ne induljon el egy vitatható minőségű, visszafordíthatatlan “vízparti városiasodás” és az ezzel járó, világszerte megfigyelt, környezeti és társadalmi hanyatlás útján.

Felhívjuk ezért városunk vezetőit, tisztségviselőit és minden jóérzésű keszthelyi és környékbeli polgárt, kövessen el mindent a Balaton-part további beépítésének megakadályozására.”

„A jövő azoké, akik felkészülnek rá a jelenben” – ezzel a mondattal zárul a szakmai állásfoglalás.