A balatoni fejlesztések „azonnali átgondolását” sürgeti a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége

A Víz Világnapján, 2023. március. 22-én a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége „Víz-kerekasztal” címmel szervezett találkozót Gárdonyban. A találkozó célja a magyarországi tavak, felszíni és felszín alatti vizek, illetve vizes élőhelyek súlyos helyi, környezetvédelmi problémáinak, illetve a tavalyi aszály következményeinek és tanulságainak megbeszélése volt – áll a Szövetség közleményében. 

A rendezvényen egy tucatnál is több civil szervezet képviselői vettek részt, mások mellett az Aligai Fürdőegyesület, a  Magyar Természetvédők Szövetsége és a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége valamint az Ökológiai Kutató Intézet.  A problématérkép összeállítását követően a jelenlévők munkacsoportokban vitatták meg a szükséges, sürgős intézkedéseket és közös álláspontot dolgoztak ki a jövőbeli feladatok és megoldások kérdésében.

A résztvevők hozzászólásai alapján a Szövetség úgy gondolja, hogy nagy tavaink és a vizes élőhelyek megvédésének és helyreállításának a jövő szempontjából óriási jelentősége van, ezért nem csak szakmai – ökológiai, biológiai, hidrológiai és gazdasági – szempontból szükséges kezelni, hanem az egyeztetési folyamatba be kell vonni a helyben élőket, a társadalmat is. Egyetértés alakult ki abban, hogy a Kerekasztal-kezdeményezést a jövőben folytatni kell hiszen a vizek védelme nem lehet csak egy-egy település vagy tájegység ügye, ami lokális, regionális szinten kezelhető.

A kerekasztal megbeszélés alapján a Szövetség az alábbi, fontos és sürgős intézkedéseket látja szükségesnek a vizek és a vizes élőhelyek védelme érdekében:

  • szakmailag megalapozott hatástanulmányok készítése az adott területeken;
  • a jogi keretek olyan átdolgozása, hogy a tájvédelem szempontjai érvényesüljenek a településeket érintő döntéshozatalban, az önkormányzati és a kormányzati intézkedésekben; a civil társadalom bevonása;
  • megfelelő anyagi forrás biztosítása a tanulmányok, felmérések elvégzésére, a környezeti helyreállító munkákra és a vízgazdálkodási feladatok megoldására;
  • az úgynevezett „fejlesztések” azonnali átgondolását a Balaton, Tatai-tó, a Velencei-tó és a Fertő-tó környékén;
  • a már leromlott területek rehabilitálását és az EU-s és hazai források jelentős növelését a biodiverzitás és klíma célok elérése érdekében

A tanácskozás főbb megállapításait tartalmazó összefoglalót és a szükséges intézkedések listáját a rendezvény szervezői elküldik az érintett települések polgármestereinek és országgyűlési képviselőjének is.