662 millióból valósult meg a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programja

A Széchenyi 2020 program keretében elnyert nettó 661,90 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a Hévízi-tó természetvédelmi területén, a Hévízi-csatornán és a Hévíz-Keszthelyi-lápon található védett és/vagy közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvását, javítását valósította meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNP)– áll a nemzeti park közleményében.

 

A projekt célja a BfNP működési területén található védett természeti részek, illetve a nemzeti park jelenlegi és tervezett vagyonkezelésébe kerülő területein található élőhelyek védelme és helyreállítása volt. A projekt során olyan területek természetvédelmi helyzetét tervezték javítani, amelyek nagy biodiverzitású értékes élőhelyek, vagy azzá válhatnak egy-egy olyan térségben, ahol a természeti értékek pusztulásának folyamata az elmúlt időszakban ijesztően felgyorsult, előrevetítve a fajok veszélyeztetettségének folyamatos növekedését.

A projekten belül olyan helyszíneken is történtek beavatkozások, amelyek védettek és/vagy tagjai az Európai Unió Natura 2000 hálózatának. A projekt ezzel a tevékenységgel hozzájárult a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő fajok és élőhelyek megőrzéséhez.

 

200 tonnányi idegenhonos vízinövényt távolítottak el

A pályázat keretében komplex módon és több helyszínen történtek beavatkozások. Az idegenhonos vízi növényfajok gyérítése során a Hévíz-csatorna közel 10 kilométeres szakaszán 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban többféle módszerrel (gépi erővel és kézi erővel is) valósult meg vízinövény eltávolítás, mely során több mint 200 tonna idegenhonos vízinövény került eltávolításra.

A nemzeti park igazgatóság munkatársai a projekt megvalósítás időszakában többféle szelektív halászati módszer alkalmazásával, több mint 100 beavatkozás során távolítottak el idegenhonos halakat (ezüstkárászt, naphalat, kínai razbórát, amurgébet, trópusi sügérfajokat, párducmintás vértesharcsát, fekete törpeharcsát és virginiai márványrákokat).

 

A véderdőt is átalakították

A Hévízi-tó TT területén található véderdő állományszerkezetének javítása céljából a vegyes korszerkezet kialakítása, az állomány szerkezetének átalakítása, javítása valamint az intenzíven terjedő idegenhonos növényfajok visszaszorítása valósult meg. Ennek köszönhetően a tavat körül ölelő területeken állandó lett az erdőborítás, valamint több fajú, változatos korú, egészséges szerkezetű erdők biztosítják a tó víztükre felett levő párás, meleg légréteg és a tó vízrendszerének folyamatos védelmét.

Az ex-lege védett Hévíz-Keszthelyi-lápon található gyepterületek, közepesen leromlott állapotú élőhelyeinek javítását vetőszénával történő felülvetéssel valósítottuk meg a kiemelkedően jó természetességi állapotú és fajösszetételű Batyki-láprétről származó kaszálékkal.

A tó napi üzemeltetéséhez kapcsolódóan pedig a vízkormányzást szolgáló elavult északi és déli zsilipek is felújításra kerültek, továbbá beépítésre került egy korszerű áramlásmérő rendszer is.

 

Tanösvény tájékoztatótáblákkal a Hévízi-csatornán

A szemléletformálás és tájékoztatás érdekében és az ismeretterjesztést szem előtt tartva a Hévízi-csatornán vízitúrázók és a parton sétálók számára megvalósult egy összesen 69 tájékoztatótáblán végig vezető tanösvény, amely a Hévízi-csatorna és a Hévíz-Keszthelyi-láp természeti értékeit, valamint a projekt keretében végrehajtott beavatkozások eredményeit mutatja be.

A Hévízi-tó TT területén található sétaúthálózat fejlesztését pedig tanösvénytáblák kihelyezésével, a hidak felújításával, pallós ösvény és egy lombkorona megfigyelő állomás kiépítésével valósítottuk meg.

A projekt keretében a Hévízi-tó körül leromlott állapotú élőhelyek rekonstrukcióján túl a tó őshonos élővilágát veszélyeztető özönfajok visszaszorítása és fajvédelmi tevékenység valósult meg, továbbá a Hévíz-Keszthelyi-láp területén a leromlott állapotú gyepterületeken a biodiverzitás növelését is sikerült elérni. A fejlesztésekkel, beavatkozásokkal összesen 186 hektár terület került jobb védettségi állapotba. A szemléletformálási infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan pedig két változatos tanösvény létesítésével növeltük a Hévízi-tó TT-nek, a Hévízi-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöld folyosónak a bemutatási infrastruktúráját.

A projektről bővebb információ ITT olvasható.